L’entitat beneficiària, l’Hospital infantil Sant Joan de Déu

“Un espai per a la utilització exclusiva dels nois i noies joves durant la seva estada a l’hospital”

L’HSJD és un centre de referència a Catalunya i a Espanya per l’atenció de malalties que afecten a nens i nenes de 0 a 18 anys.

Cada any passen per l’hospital 21.000 nens en règim d’hospitalització, 190.000 es visiten en consultes externes, 95.000 a urgències i 12.000 són intervinguts quirúrgicament.

L’Hospital entén que la hospitalització d’un nen és un esdeveniment especial que requereix d’un abordatge diferent del que seria en el cas d’un adult.

En aquesta línia, des de fa anys, una sèrie de serveis i activitats coordinats des del programa Hospital AMIC, vetlla perquè l’estada d’un nen sigui el més positiva possible i constitueixi per ell una experiència vital que recordi sense traumes.

El programa AMIC incorpora entre d’altres: preparació psicològica pels nens abans d’una intervenció quirúrgica, musico teràpia, pallassos (pallapupas), voluntaris, mestres, espais d’esbarjo pels nens i nenes…

Però segons ells mateixos tenen una assignatura pendent: els joves.

Objectiu de la nostre col·laboració amb l’Espai Jove? Construir, equipar i oferir un espai per a la utilització exclusiva dels nois i noies joves durant la seva estada a l’hospital.

Cada any ingressen a l’hospital prop de 3.000 joves d’entre 12 i 18 anys i així com l’hospital està molt preparat per tenir cura dels més petits, el món adolescent ha quedat una mica coix. Des de fa un any, un grup de joves pacients es van constituir com a grup de treball per fer propostes a la direcció per millorar l’estada dels adolescents a l’hospital. En la primera reunió del Consell de Joves es va posar sobre la taula una demanda prioritària: un espai de trobada, de distracció, d’activitats i de convivència diferent a la sala d’esbarjo que l’hospital ofereix als nens més petits.

Com se’l imaginen? Com un refugi a pocs metres de l’habitació on puguin convidar a un amic que els visita, amb futbolins, play’s, sessions de DJ’s, un espai sense pares, metges ni infermeres i sobretot una pantalla gran per poder veure el Barça-Madrid en condicions! En definitiva, acostar la ficció de ‘Pulseres vermelles’ a la realitat.

Sobre el Autor /