Edició 2012

La edició del projecte va ser apadrinada per David Villa.

Entitat beneficiària: Obra Social Sant Joan de Déu. Amb la nostra aportació es va construir, en el mateix hospital, un espai perquè els joves poguessin gaudir amb llibertat d’un exclusiu espai de televisió, passatemps i descans.

Recaudació: 52.905 euros

< Relats Anteriors