Edició 2013

L’edició del projecte va ser apadrinada per Eric Abidal. Aquesta edició va ser molt especial ja que el futbolista del Barcelona havia sofert una greu malaltia amb un posterior trasplantament.

Entitat beneficiària: Associació Catalana de Fibrosi Quística, una malaltia crònica, degenerativa i hereditària de greus conseqüències que afecta principalment als pulmons i al sistema digestiu.

Recaudació: 51.990 euros

< Relats Anteriors