Edició 2015

L’edició del projecte va ser apadrinada per Javier Mascherano.

Entitat beneficiària: En aquesta edició la recaptació del llibre es va destinar a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett, per a contribuir en l’estudi d’aquesta malaltia minoritària causant de trastorns neurològics de base genètica. L’objectiu, continuar investigant per a arribar a conèixer els mecanismes patològics que provoquen la malaltia.

Recaudació: 45.730 euros

< Relats Anteriors