Edició 2016

L’edició del projecte va ser apadrinada per Luis Suárez.

Entitat beneficiària: Luis Suárez va recaptar fons en favor de l’Associació Catalana de Trastorns Metabòlics per a l’estudi de la PKU. Luis Suárez va explicar que “és un privilegi que s’hagi conegut la PKU. Avui la gent que no ho sabia coneix el sofriment de molta gent”. A més, va instar a “no oblidar el tema”, i va assegurar que “cal continuar treballant per a tractar de curar aquestes malalties minoritàries”.

Recaudació: 54.710 euros

< Relats Anteriors